Name: Sponsor
Price: 48.00

Essentilas toate comenzile (Si pe survival)

Acces la giveall (pentru event-uri)

Ban/Mute/Temban acces la toate comenzile

Prefix Sponsor

ModChat

Gamemode Creative

Discord Rank

Gradul este global inafara de sectiunea OpPrison care are grade diferite!